Platforma zakupowa

System SAP TMS będzie używany w PKP CARGO S.A.

Spółka PKP CARGO, największy polski towarowy przewoźnik kolejowy, podpisała umowę na wdrożenie systemu SAP Transportation Management System, którego zadaniem będzie wsparcie zarządzania transportem w spółce.

Projekt obejmie swoim zakresem główne procesy biznesowe PKP CARGO. System SAP TMS, wraz z modułem SAP SD, będzie jedną, kompletną platformą do zarządzania transportem. Będzie bowiem obsługiwał wszystkie obszary procesu przewozowego, takie jak kontakt z klientem, zarządzanie zamówieniami, planowanie zapotrzebowania na przewóz ładunków masowych i intermodalnych, zarówno krajowy jak i międzynarodowy, automatyzację planowania i budowy harmonogramu przewozów.

To narzędzie pomoże w monitoringu transportów, zapewniając np. śledzenie przesyłek, a także przyczyni się do lepszego planowania czasu pracy drużyn trakcyjnych. Ponadto SAP TMS obejmuje również rozliczanie przewozów, co oznacza integrację z systemem ERP. Ponieważ wszystkie operacje związane z przewozem mają być wykonywane w jednym systemie i wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane w jednym miejscu, to dostęp do nich będzie możliwy w czasie rzeczywistym, co ułatwi ich analizę w systemie klasy Business Intelligence.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., podkreśla, że korzyści z wdrożenia SAP Transportation Management System odniosą i klienci, i spółka. – Dzięki lepszemu planowaniu organizacji i rozliczania procesu przewozowego, lepszej współpracy i wymianie informacji z kontrahentami kontynuujemy podnoszenie poziomu obsługi klientów. Zastosowanie SAP TMS w naszej spółce powinno spowodować też poprawę efektywności operacyjnej i tym samym obniżenie kosztów – wyjaśnia Czesław Warsewicz. – To wszystko przełoży się na wzrost konkurencyjności PKP CARGO na rynku usług przewozowych i szerzej logistycznych – dodaje prezes Warsewicz.

SAP TMS to największe wdrożenie systemu informatycznego w historii PKP CARGO S.A., które trzeba było podzielić na etapy, a ostatni zostanie zrealizowany do końca 2025 roku. – Projekt ten jest ogromnym wyzwaniem, ale jest też ogromną szansą na dalszy rozwój PKP CARGO – podkreśla prezes Czesław Warsewicz. Jego zdaniem będzie to ważny element podnoszenia kompetencji logistycznych PKP CARGO, a tym samym realizowania strategii całej Grupy.