Platforma zakupowa

Sylwester Sigiel złożył rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A.

17 lutego br. Sylwester Sigiel złożył na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Jakuba Karnowskiego rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych. Przyjęta rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. uchwały o powołaniu nowego członka zarządu ds. handlowych. Oznacza to, że do czasu wyboru nowego członka zarządu ds. handlowych Sylwester Sigiel pełnił będzie dotychczasową funkcję bez zakłócania bieżącej działalności spółki.

Sylwester Sigiel pełnił funkcję członka zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A. od 13 marca 2013 roku.

– Dziękuję panu Sigielowi za ogromny wysiłek włożony w pozyskiwanie i utrzymywanie kontraktów handlowych, co bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową i wycenę PKP CARGO. W związku z jego rezygnacją i niedawnym wyborem członka zarządu ds. finansowych Adama Purwina na stanowisko prezesa zarządu, jeszcze w lutym Rada Nadzorcza rozpisze konkurs w celu uzupełnienia składu kierownictwa spółki, tak w by najkrótszym możliwym terminie zarząd spółki w pełnym składzie mógł realizować wyznaczoną strategię. Oceniam, że w ciągu ok. 6 tygodni proces ten zostanie zakończony – mówi Jakub Karnowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgodnie ze statutem spółki PKP CARGO S.A. zarząd może liczyć od 1 do 5 członków, a liczbę członków ustala Rada Nadzorcza spółki. 6 lutego br. Rada Nadzorcza spółki wybrała w drodze postępowania konkursowego Adama Purwina na stanowisko prezesa zarządu PKP CARGO S.A. Tym samym zwolniło się stanowisko członka zarządu ds. finansowych.