Platforma zakupowa

strategia-grupy-pkp-cargo-do-2020-roku-komunikat-prasowy

Grupa PKP CARGO po dziewięciu miesiącach 2015 roku utrzymuje stabilny udział w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu udział Grupy w rynku zwiększył się o 0,3 pkt. proc. w masie i 0,7 pkt. proc. w pracy w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Narastająco po dziewięciu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy wyniósł 47,9 proc. (-0,3 pkt. proc. rdr), a licząc pracą przewozową 55,9 proc. (-1 pkt. proc. rdr). W samym wrześniu udział Grupy PKP CARGO wyniósł 48 proc. pod względem masy (-2,3 pkt. proc. rdr) i 55,3 proc. pod względem pracy (-2,5 pkt proc. rdr).

Kolejowi przewoźnicy towarowi od dłuższego czasu mierzą się ze spowolnieniem rynku przewozów. Narastająco po dziewięciu miesiącach masa przewieziona przez wszystkich operatorów w Polsce była mniejsza o 3,2 mln ton w porównaniu do ubiegłego roku.

Za mniejsze przewozy odpowiadają m.in. utrzymujące się spadki na rynkach kamienia, metali i koksu. Niższe przewozy kruszyw to efekt opóźnień w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a słabsza dynamika na rynku metali jest spowodowana w głównej mierze sytuacją na Ukrainie.

Do wzrostu udziału rynkowego Grupy w porównaniu do sierpnia 2015 roku przyczyniły się m.in. przewozy węgla kamiennego oraz rud i pirytów. Te pierwsze to efekt zwiększonego zapotrzebowania grup energetycznych oraz hut, odbudowujących zapasy. Wyższe przewozy rud i pirytów wynikają natomiast ze zwiększonego zapotrzebowania ze strony przemysłu hutniczego.

We wrześniu Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 9,85 mln ton towarów na polskim rynku, o 6,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Narastająco po dziewięciu miesiącach wynik ten wynosi 78,86 mln ton (-2,5 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa we wrześniu wyniosła 2,5 mld tkm (-3,5 proc. rdr), a narastająco po dziewięciu miesiącach 20,7 mld tkm (-1,8 proc. rdr).

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.