Platforma zakupowa

Stanowisko Zarządu PKP CARGO w związku deklaracjami Związków Zawodowych na konferencji prasowej w dniu 18 czerwca 2024 roku

W związku publikacją na portalu internetowym www.bankier.pl
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zwiazki-zawodowe-gotowe-do-wlaczenia-sie-do-rozmow-ws-restrukturyzacji-PKP-Cargo-8767245.html

Zarząd PKP CARGO S.A z zadowoleniem przyjmuje złożone publicznie w dniu 18 czerwca 2024 roku zapewnienia organizacji związkowych dotyczące gotowości włączenia się przez nie do rozmów na temat rzeczywistej restrukturyzacji spółki. Naszym wspólnym celem powinno być utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy oraz skuteczna naprawa PKP CARGO S.A we wszystkich obszarach działalności.

Pragniemy wyrazić przekonanie, że ustalenia, jakie udało się wypracować w ostatnich tygodniach w drodze rzeczywistego dialogu społecznego – tak prowadzonego w ramach bezpośrednich spotkań, jak też na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji ds. transportu kolejowego, a także dzięki przychylności naszych akcjonariuszy oraz mediów – są korzystne dla pracowników PKP CARGO S.A. – jak przykładowo zasady tzw. nieświadczenia pracy. Wierzymy, że będzie to możliwe do powtórzenia także w innych obszarach.

Sformułowania, które padły na konferencji prasowej, są bardzo dobrym prognostykiem – szczególnie że już w czwartek 20 czerwca 2024 roku rozpoczynamy pierwszą turę konkretnych rozmów o zawieszeniu postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Będzie więc realna możliwość weryfikacji, na ile te deklaracje, które Zarząd przyjmuje w dobrej wierze, będą możliwe do szybkiej realizacji w praktyce.

Zarząd PKP CARGO S.A. w pełni podziela przedstawioną przez Prezydenta Leszka Miętka ocenę przyczyn obecnej niezwykle trudnej w PKP CARGO S.A. w zakresie, w jakim dotyczy ona politycznie motywowanych nieodpowiedzialnych działań podejmowanych w latach 2022-2023. Jesteśmy przekonani, że w dialogu społecznym uda nam się #MakeCargoGreatAgain.

Warszawa, 19 czerwca 2024