Platforma zakupowa

Stabilna sytuacja PKP CARGO na trudnym rynku – dane GUS za sierpień 2015

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, po ośmiu miesiącach 2015 roku Grupa PKP CARGO utrzymała w porównaniu z poprzednim rokiem stabilny udział w rynku pod względem masy i odnotowała nieznaczny spadek pod względem pracy przewozowej. W ujęciu masy, udział rynkowy Grupy po ośmiu miesiącach wyniósł 47,9 proc. (-0,02 pkt. proc. rdr), a pod względem pracy 56 proc. (-0,8 pkt. proc. rdr).

W sierpniu udział Grupy PKP CARGO wyniósł 47,8 proc. pod względem masy (-1,8 pkt. proc. rdr) i 54,8 proc. pod względem pracy (-1,6 pkt proc. rdr).

Kolejowi przewoźnicy towarowi od dłuższego czasu mierzą się ze spowolnieniem rynku przewozów. Sierpień był kolejnym miesiącem, kiedy koleją przewieziono mniej towarów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to konsekwencją m.in. wyraźnego spowolnienia na rynku kruszyw (opóźnienie dużych inwestycji infrastrukturalnych), trudnej sytuacji górnictwa oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem.

– W warunkach bardzo wymagającego rynku, szczególnie w segmencie węgla, utrzymujemy w ujęciu rocznym stabilne udziały – mówi Jacek Neska, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych.

Sierpień był kolejnym okresem spadku przewozów na całym rynku. Narastająco po ośmiu miesiącach masa przewieziona przez wszystkich operatorów jest mniejsza o 2,9 mln ton rdr. Na rynek przewozów kolejowych wpływa m.in. sytuacja na rynku węgla. Ceny tego surowca znajdują się blisko długoterminowego minimum, a zapasy wzrosły w lipcu. Niska cena węgla na międzynarodowych rynkach powoduje zmniejszenie eksportu i wzrost wolumenów sprowadzanych do kraju.

W sierpniu Grupa PKP CARGO przewiozła 8,94 mln ton towarów na polskim rynku, o 5,5 proc. mniej, niż rok wcześniej. Narastająco po ośmiu miesiącach wynik ten wynosi 69 mln ton (-2 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w sierpniu wyniosła 2,3 mld tkm (-5,3 proc. rdr), a narastająco po ośmiu miesiącach było to 18,2 mld tkm (-1,6 proc. rdr).

Elementem strategii PKP CARGO mającym na celu zmniejszenie zależności od krajowego rynku jest ekspansja zagraniczna. Wspiera ją m.in. zakup AWT, drugiego pod względem wielkości przewoźnika w Czechach, oraz inwestycje w nowoczesny tabor. PKP CARGO podpisało 23 września umowę na zakup 15 lokomotyw wielosystemowych od firmy Siemens. Będą one prowadzić pociągi PKP CARGO w Polsce i sześciu innych krajach Unii Europejskiej. Pierwsze trzy pojazdy pojawią się w PKP CARGO już w styczniu 2016 roku, a ostatnie w 2017 roku. Wartość umowy to 75 mln euro netto (blisko 315 mln zł).

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.