Platforma zakupowa

Spotkanie przedstawicieli kolei polskich i białoruskich

Największy polski przewoźnik kolejowy wobec perspektyw wzrostu przewozów między Chinami a Europą zamierza wspólnie z partnerami usprawniać organizację obsługi logistycznej na tym szlaku. Rozmowy z kolejami białoruskimi służą doskonaleniu współpracy na przejściach granicznych między obu krajami.

W spotkaniu, które odbyło się w Terespolu i Małaszewiczach uczestniczyli ze strony polskiej przedstawiciele Grupy PKP CARGO z prezesem Zarządu PKP CARGO S.A. Maciejem Libiszewskim, członkiem Zarządu Spółki ds. operacyjnych Jarosławem Klasą, prezesem Zarządu PKP CARGO Centrum Logistycznego Małaszewicze Jarosławem Tarasiukiem i prezesem Zarządu Cargotor Jackiem Rutkowskim oraz wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. eksploatacji Marek Olkiewicz wraz z dyrektorami spółki. Stronie białoruskiej przewodniczył szef BC naczelnik Władimir Morozow.

W czasie rozmów poruszono m.in. kwestie związane z bieżącą obsługą wymiany towarowej między Polską i Białorusią, rozwojem infrastruktury granicznej, zwiększeniem zdolności przeładunkowej, a także usprawnieniem przewozów ładunków niebezpiecznych i kontenerów. Ponadto omówiono zagadnienia współdziałania obu przewoźników w okresie prac modernizacyjno-remontowych prowadzonych przez PKP PLK na linii 1520 mm na odcinku z Terespola do Kobylan.

Nasza współpraca z partnerami białoruskimi układa się od lat prawidłowo. Operatywne kontakty w tym zakresie są utrzymywane zarówno na szczeblu biur centrali obu kolei, jak również między zakładami Spółki oraz oddziałami kolei białoruskiej w Brześciu i Baranowiczach. Staramy się w ten sposób rozwiązywać wszelkie zdiagnozowane problemy i podnosić z pomocą PKP PLK jakość naszej pracy przy obsłudze ładunków na styku systemów kolei 1520 i 1435 mm. Przed nami stoją kolejne wyzwania związane z przyjęciem większego potoku ładunków w wymianie handlowej między Chinami a Europą. Jestem przekonany, że wspólnie z partnerami białoruskimi uda nam się pomyślnie wywiązać z tych zwiększonych zadań – powiedział Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO.