Platforma zakupowa

Solidne wyniki Grupy PKP CARGO na wymagającym rynku – 38-procentowy wzrost rdr zysku netto po trzech kwartałach 2014 roku

Dzięki elastycznej polityce handlowej i dyscyplinie kosztowej Grupa PKP CARGO zwiększyła o 38 proc. rdr zysk netto po dziewięciu miesiącach 2014 r. Na poziomie skonsolidowanym zysk netto wyniósł 227 mln zł, przy 3,17 mld zł przychodów. PKP CARGO skutecznie dostosowało się do bardzo wymagających warunków rynkowych, będących efektem spowolnienia wzrostu PKB i trudnej sytuacji branży węglowej. Dywersyfikacja przychodów, połączenie zakładów i pionizacja przynoszą pozytywne skutki. Dobra sytuacja finansowa umożliwia dalszą optymalizację procesów w PKP CARGO, inwestycje w tabor i kadrę oraz rozwój w Polsce i za granicą, także w drodze akwizycji.

Na koniec trzeciego kwartału Grupa PKP CARGO miała ponad 57-procentowy udział w rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem wykonanej pracy przewozowej oraz ponad
48-procentowy pod względem przewiezionej masy. Od kilku miesięcy przewoźnik notuje stały wzrost udziału w rynku. W trzecim kwartale udział Grupy PKP CARGO pod względem przewiezionej masy przekroczył 50 proc. To najlepszy wynik osiągnięty w tym roku.

Po trzech kwartałach 2014 roku przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 3,17 mld zł. Koszty operacyjne zostały zmniejszone o 12 proc. w ujęciu rocznym – do 2,88 mld zł. Pozwoliło to na wzrost wyniku EBITDA w ujęciu rocznym o 9 proc. – do 554 mln zł, a zysku netto o 38 proc. – do 227 mln zł. Trzeci kwartał był kolejnym z rzędu okresem sprawozdawczym, w którym polski przewoźnik raportuje wzrost zysku i marży EBITDA oraz obniżenie kosztów. Wyniki za trzeci kwartał są lepsze niż oczekiwania analityków, które mówiły o zysku netto na poziomie 86 mln zł wobec osiągniętych 99 mln zł.

Dzięki działaniom podjętym w ostatnich miesiącach, rok po debiucie giełdowym (30.10.2013 r.) PKP CARGO może poinformować, że zobowiązania z okresu IPO w zakresie optymalizacji działalności Grupy, dyscypliny kosztowej i umacniania pozycji w regionie zostały wypełnione.

–Ostatnie miesiące pokazały, że PKP CARGO elastycznie reaguje na sytuację rynkową. Dobrze skonstruowana oferta dla klientów, dyscyplina kosztowa i zmiany w zarządzaniu procesem przewozowym przełożyły się na wzrost udziału w rynku i bardzo dobre, znacznie lepsze od oczekiwań wyniki finansowe. Stworzony w ten sposób bufor finansowy pozwoli nam na realizację działań obejmujących zarówno zmiany wewnątrz PKP CARGO, jak i dalszy rozwój. Przed nami ambitny 2015 rok, do którego musimy się solidnie przygotować. Naszym priorytetem w najbliższym czasie będzie utrzymanie wzrostu efektywności i finalizacja potencjalnych procesów akwizycyjnych –mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

 

Wzrost rynku przejęty przez PKP CARGO

Mimo trudnego roku dla towarowych przewoźników kolejowych, Grupa PKP CARGO systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku. W trzecim kwartale rynek kolejowych przewozów towarowych urósł o 4,5 mln ton w porównaniu do drugiego kwartału. Z tych dodatkowych 4,5 mln ton PKP CARGO przejęła 82 proc., czyli 3,8 mln ton. Podobny wynik Grupa zanotowała pod względem pracy przewozowej, przejmując w trzecim kwartale 79 proc. wzrostu rynku w stosunku do drugiego kwartału.

Przewozy węgla kamiennego, jeden z podstawowych segmentów działalności Grupy PKP CARGO, spadły rdr o 8 proc. Wynika to z niskiej konkurencyjności polskiego węgla i zmniejszenia jego eksportu. Mimo wzrostu liczby przewozów w połączeniach krajowych i tranzycie, spadek eksportu węgla kamiennego aż o 42 proc. rdr przesądził o skurczeniu się całej kategorii przewozowej. Po trzecim kwartale przewozy węgla kamiennego stanowiły 37 proc. wszystkich przewozów Grupy PKP CARGO pod względem pracy przewozowej, w porównaniu do 40 proc. przed rokiem.

Od początku 2014 roku obserwujemy stały wzrost przewozów kruszyw i materiałów budowlanych. Od stycznia do września Grupa PKP CARGO przetransportowała blisko 15,9 mln ton ładunków w tej kategorii przewozowej, o 13% więcej niż przed rokiem. W efekcie udział kruszyw i materiałów budowlanych w całości przewozów PKP CARGO wzrósł do 20 proc., w porównaniu do 17 proc. przed rokiem (pod względem wykonanej pracy przewozowej). PKP CARGO szacuje, że ten segment przewozów ma przed sobą bardzo dobre perspektywy – w najbliższych miesiącach będą kontynuowane rekordowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce, w latach 2014-2020 na rozwój infrastruktury transportowej zostanie wydanych ponad 350 mld zł. PKP CARGO dostrzega również szansę na rozwój biznesu, związany m.in. z nowymi inwestycjami energetycznymi oraz hydrotechnicznymi.

Zwiększone inwestycje infrastrukturalne mogą też pozytywnie wpłynąć na przewozy metali oraz rud metali. W trzecim kwartale praca przewozowa w tym segmencie wzrosła do 912 mln tkm, wobec 779 mln tkm w drugim kwartale.

W ostatnim półroczu PKP CARGO umacnia również pozycję rynkową w przewozach intermodalnych. Widoczne efekty przynoszą inwestycje w ten segment działalności – w ostatnich miesiącach przewoźnik wprowadził do użytku 160 nowych 80-stopowych platform do transportu kontenerów. Spółka kontynuuje działania w zakresie rozbudowy i dywersyfikacji portfela klientów, oferując atrakcyjne rozwiązania logistyczne, takie jak np. uruchomienie pociągu operatorskiego na trasie porty trójmiejskie – terminal w Poznaniu-Franowie.

– Pozostajemy przewoźnikiem pierwszego wyboru dla globalnych graczy i polskiego przemysłu. Elastyczna oferta i poszukiwanie nowych nisz rynkowych umożliwia nam skuteczne przejmowanie nowych zleceń. Dzięki skali naszej działalności, proponujemy konkurencyjne warunki dla klientów. Perspektywy na 2015 rok w poszczególnych kategoriach przewozowych wskazują, poza węglem, na łagodną tendencję wzrostową, choć ze względu na niską prędkość handlową będzie to niezwykle wymagający okres dla wszystkich przewoźników kolejowych – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Wobec rekordowej skali inwestycji, prowadzonych przez PKP PLK (ok. 7 mld zł w 2014 roku na modernizację 1,5 tys. km torów) i związanymi z tym czasowymi wyłączeniami i objazdami, PKP CARGO przygotowało dodatkowe trzy tysiące węglarek na szczyt przewozowy.

– W obliczu utrudnień związanych z niską prędkością handlową działamy na dwóch głównych polach: operacyjnym i komunikacyjnym. Zwiększyliśmy liczbę taboru w stosunku do 2013 roku i zintensyfikowaliśmy kontakty z PKP PLK w celu lepszej wymiany informacji i skuteczniejszego reagowania na wyłączenia i objazdy. Zadbaliśmy także o komunikację z klientami, proponując rozwiązania łagodzące sytuację na modernizowanych odcinkach – mówi Wojciech Derda, członek zarządu ds. operacyjnych.

Oszczędności i inwestycje

Grupa PKP CARGO po raz kolejny raportuje obniżenie kosztów w głównych kategoriach: energii elektrycznej i paliwa oraz dostępu do infrastruktury. Łącznie koszty operacyjne, po oczyszczeniu z efektów jednorazowych związanych z wypłatą premii prywatyzacyjnej w 2013 roku, spadły o 12 proc. w ujęciu rocznym, do poziomu 2,89 mld zł (wobec 3,29 mld zł w ubiegłym roku).

Inwestycje w pierwszych 9 miesiącach wzrosły o 65 proc., osiągając poziom 419 mln zł, z czego prawie 100 mln zł przeznaczono na modernizację lokomotyw i zakup wagonów.

– Nasza sytuacja finansowa umożliwia realizację planów systematycznej optymalizacji działalności Grupy oraz rozważną ekspansję, także poprzez przejęcia – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu PKP CARGO ds. finansowych.