Platforma zakupowa

Kruszywa, materiały budowlane

Dostarczamy surowce takie jak żwir, piasek, cement, wapno, niezbędne do realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.  

21,0
mln ton
kruszyw i materiałów budowlanych przewiezionych w 2022 roku przez Grupę PKP CARGO
5,5
mld tkm
pracy przewozowej w kruszywach i materiałach budowalnych w 2022 r.

Transportujemy kamień i żwir, a także kamień hydrotechniczny wykorzystywany do budowy i umacniania nabrzeży.