Platforma zakupowa

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2023 r. Grupy PKP CARGO, który zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącym terminów publikacji raportów okresowych w 2023 roku, miał zostać opublikowany w dniu 26 maja 2023 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2023 r. Grupy PKP CARGO ustalony został na dzień 30 maja 2023 r.