Platforma zakupowa

Zmiana stanu posiadania akcji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2024 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) o zwiększeniu łącznie przez fundusze zarządzane przez Towarzystwo udziału w ogólnej liczbie głosów w PKP CARGO S.A. powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Obecnie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 4 490 053 akcji Spółki, co stanowi 10,0245% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.