Platforma zakupowa

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zawarcia ramowej umowy leasingu

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 października 2022 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez PKP CARGO S.A. poprzez zawarcie z PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000022886) Ramowej Umowy Leasingu („Umowa”) do maksymalnej łącznej kwoty 200 mln zł netto („Limit”) powiększonej o odsetki i koszty finansowania.
Przedmiotem Umowy będzie leasing nowych lokomotyw dostarczonych przez konsorcjum w składzie NEWAG S.A. i Newag Lease sp. z o.o. S.K.A. do łącznej wartości 200 mln zł.

O podjęciu współpracy z ww. konsorcjum Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2019 z dnia 9 września 2019 r.