Platforma zakupowa

Zgłoszenie kandydatury niezależnego członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 05 maja 2016 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” pismo informujące o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. w dniu 11.05.2016 r. kandydatury Pana Raimondo Egginka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu PKP CARGO przekazuje: pismo Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., zgodę kandydata na kandydowanie, CV kandydata do Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).