Platforma zakupowa

Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 06 kwietnia 2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez Pana Piotra Wasaty – Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze