Platforma zakupowa

Zawarcie umowy wspólników w celu utworzenia spółki joint venture

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje, iż w dniu 17 września 2020 r. PKP CARGO S.A. oraz LTG Cargo Polska Sp. z o. o., zawarły umowę wspólników mającą na celu realizację wspólnego przedsięwzięcia jakim jest utworzenie spółki celowej („Spółka celowa”) o charakterze operatora intermodalnego dedykowanego do rozwoju przewozów międzynarodowych pomiędzy Litwą a Europą Zachodnią („Umowa”).

Spółka celowa będzie świadczyć następujące usługi: (i) usługi transportu intermodalnego od terminala do terminala (transport, przeładunek, przetwarzanie dokumentów); (ii) składy całopociągowe, obsługa przedziałów czasowych; (iii) usługi frachtu RID; (iv) w razie potrzeby dostawa „ostatniej mili”.

Zawierając Umowę, PKP CARGO S.A. uzyskało gwarancję obsługi przewozów oferowanych przez stronę litewską na odcinku polskim, a w perspektywie – możliwość obsługi również odcinków zagranicznych.

Spółka celowa będzie funkcjonowała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej kapitał zakładowy wyniesie 1.330.000 PLN i będzie dzielił się na 13.300 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy. Struktura właścicielska nowej spółki przedstawiałaby się następująco: 50% udziałów PKP CARGO S.A. + 50% udziałów LTG Cargo Polska Sp. z o.o.

Zarząd Spółki celowej będzie składał się z dwóch członków, uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki. Każdy ze wspólników będzie miał uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem i z chwilą uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy. Umowa Spółki zostanie sporządzona w terminie 20 dni roboczych od uzyskania powyższej zgody.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.