Platforma zakupowa

Zawarcie przez PKP CARGO S.A. Ramowej Umowy Leasingu z ING LEASE (Polska) Sp. z o.o.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 5 lipca 2023 roku, pomiędzy PKP CARGO S.A. a ING LEASE (Polska) Sp. z o.o., po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Ramowej Umowy Leasingu („Umowa Ramowa”) na leasing środków trwałych do maksymalnej łącznej wartości netto 200 mln zł powiększonej o odsetki i koszty finansowania z okresem dostępności 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zgodnie z Umową Ramową poszczególne leasingi środków trwałych będą zwierane na podstawie jednostkowych umów leasingu, których wzór stanowi załącznik do Umowy Ramowej. Za zgodą finansującego do Umowy Ramowej będą mogły przystąpić spółki z Grupy PKP CARGO.