Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ramowej o współpracy ze spółkami z Grupy AZOTY

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2022 r. wyraził zgodę na zawarcie umowy ramowej o współpracy („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. a spółkami z Grupy Azoty.

Umowa określi ogólne warunki współpracy handlowej pomiędzy Spółką a spółkami z Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupą Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A., w ramach zawieranych pomiędzy Spółką a spółkami umów handlowych.

Przedmiotem Umowy będzie świadczenie przez Spółkę na rzecz ww. spółek usług przewozu nawozów i innych artykułów chemicznych w komunikacji krajowej, import i eksport w ilości łącznej 3,44 mln ton w okresie jej obowiązywania, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku.
Przewidywana szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie łącznie 208,50 mln zł netto (256,50 mln zł brutto).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR