Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Kupujący”) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy („Umowa”) na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji pomiędzy PKP CARGO S.A. a PKP Energetyka S.A. („Sprzedawca”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej („energia trakcyjna”) oraz świadczenie usług dystrybucji Energii Trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną. Zakup energii trakcyjnej i usług dystrybucyjnych zostanie rozliczony w odniesieniu do rzeczywistego zużycia wynikającego z wykonanej pracy przewozowej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania, nie przekroczy kwoty 1.874.595.991,65 zł netto (2.305.753.069,72 zł brutto). Wartość umowy oraz zmiany kosztów energii będą uzależnione od cen kontraktów notowanych na TGE.

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla Spółki wyznaczana będzie zgodnie z modelem ustalonym dla lat 2023-2024. Model wyznaczania ceny energii obowiązującej w poszczególnych latach określa oferta sprzedaży energii elektrycznej, która stanowi integralną część Umowy.