Platforma zakupowa

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKP CARGO S.A. w dniu 8 lutego 2016 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 lutego 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).