Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za pierwsze półrocze 2023 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2023 r.:

– Przychody z tytułu umów z klientami: 2 899,4 mln zł;
– EBITDA: 611,2 mln zł;
– EBIT: 221,5 mln zł;
– wynik netto: 109,7 mln zł;
– masa towarowa: 42,47 mln ton;
– praca przewozowa: 11 632,36 mln tkm.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za pierwsze półrocze 2023 roku zaplanowana jest na dzień 25 sierpnia 2023 roku.