Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2020 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 r.:

– Przychody z tytułu umów z klientami: 1 964,7 mln zł;

– EBITDA: 206,8  mln zł;

– EBIT: -181,9 mln zł;

– wynik netto: -191,9 mln zł;

– masa towarowa: 43,9 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2020 r. zaplanowana jest na dzień 20 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawnaart.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR