Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2019

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2019 r.:

– przychody z działalności operacyjnej – 2 446,7 mln zł;

– EBIT – 101,8 mln zł;

– zysk netto – 49,3 mln zł;

– EBITDA – 450,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 62,9 mln zł);

– masa towarowa – 55,17 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2019 r. zaplanowana jest na dzień 22 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.