Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2021

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2021 r.:

– przychody z tytułu umów z klientami: 3 145,9 mln zł;

– EBIT: -138,4 mln zł;

– wynik netto: -153,5 mln zł;

– EBITDA: 392,3 mln zł;

– masa towarowa: 75,0 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 9 miesięcy 2021 r. zaplanowana jest na dzień 24 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.