Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2020 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2020 r.:

– Przychody z tytułu umów z klientami: 2 974,2 mln zł;
– EBITDA: 433,6 mln zł;
– EBIT: -145,4 mln zł;
– wynik netto: -176,3 mln zł;
– masa towarowa: 67,8 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 9 miesięcy 2020 r. zaplanowana jest na dzień 20 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR