Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 3 miesiące 2023 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 3 miesiące 2023 r.:

– Przychody z tytułu umów z klientami: 1.564,0 mln zł;
– EBITDA: 359,4 mln zł;
– EBIT: 168,0 mln zł;
– wynik netto: 104,2 mln zł;
– masa towarowa: 23,3 mln ton;
– praca przewozowa: 6.417 mln tkm.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze 3 miesiące 2023 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2023, który zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2023 r.