Platforma zakupowa

Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółce P.U. Hatrans Sp. z o.o.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o rozpoczęciu rozmów z P.U. Hatrans Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („P.U. Hatrans”) w przedmiocie nabycia przez PKP CARGO udziałów w P.U. Hatrans.

P.U. Hatrans jest organizatorem połączeń kolejowych Łódź – Chengdu – Xiamen w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Rozpoczęcie rozmów stanowi element realizacji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 w zakresie budowania silnej i stabilnej pozycji PKP CARGO na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Zarząd PKP CARGO jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej rozmów nie oznacza, że transakcja nabycia udziałów zostanie zrealizowana.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. powyższych działań Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR