Platforma zakupowa

Raport bieżący EBI nr 1/2016

2016-01-05

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016