Platforma zakupowa

Publikacja protokołu z przeprowadzonego pierwszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, ”PKP CARGO”), działając na podstawie § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A.,  niniejszym przekazuje w załączeniu treść protokołu z przeprowadzonego pierwszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.