Platforma zakupowa

Publikacja prognozy wybranych danych Grupy PKP CARGO na rok 2018

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 maja br. Spółka powołała Radę Prezesów („Rada Prezesów”) w celu integracji i optymalizacji procesów w ramach Grupy PKP CARGO. Rada Prezesów powołała cztery komitety sterujące, w tym komitet ds. aktualizacji strategii Grupy, który do końca bieżącego roku ma przygotować uaktualnioną krótko -, średnio – i długookresową strategię rozwoju. Ponadto Rada Prezesów przyjęła plan działalności Grupy PKP CARGO na 2018 rok, który zakłada EBITDA Grupy PKP CARGO w wysokości 778,7 m

ln PLN tj. o 10,9 % więcej w stosunku do 2017 roku, przy planowanej masie przewiezionych towarów w wysokości 125,9 mln ton, co da udział w polskim rynku przewozów na koniec 2018 roku w wysokości 53,9% według pracy przewozowej i będzie wyższy o 2,3 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku.

Powołanie Rady Prezesów jest początkiem odzyskiwania udziału w rynku oraz konsekwentną realizacją polityki poprawy wyników Grupy PKP CARGO.

W przypadku, gdy prognozowany poziom, któregoś ze wskaźników będzie wykazywał znaczącą różnicę w stosunku do prognoz, Zarząd Spółki podejmie decyzję o korekcie prognozy.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.