Platforma zakupowa

Przystąpienie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. do przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącego podpisania przez PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) oraz Wagony Świdnica Sp. z o.o. („Wagony Świdnica”) Listu Intencyjnego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”) przystąpiła do przedmiotowego Listu określającego wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne („Wspólne Przedsięwzięcie”).

PKP CARGO, Wagony Świdnica oraz ARP („Strony”) zamierzają kontynuować negocjacje mające na celu uzgodnienie zasad realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP CARGO, w szczególności treści umowy określającej m.in. wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów, zasad finansowania czy perspektywy czasowej realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia.

W związku z przystąpieniem przez ARP do przedmiotowego Listu, zostaje anulowany dokument podpisany w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne