Platforma zakupowa

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z par. 25 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A w drodze uchwały, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Tekst jednolity Statutu PKP CARGO S.A. zawiera zmianę wprowadzoną uchwałą nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w § 12 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 Statutu Spółki.