Platforma zakupowa

Pomoc publiczna na realizację projektu infrastrukturalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w przedmiocie zawarcia przez spółkę zależną PKP CARGO Terminale sp. z o.o. umów na realizację projektu infrastrukturalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach („Projekt”), Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 grudnia 2023 roku decyzji Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2023 roku o niewnoszeniu zastrzeżeń do przyznania Spółce pomocy publicznej na realizację Projektu w kwocie 51 700 000,00 zł, co stanowi 49,98 % kosztów kwalifikowanych realizacji Projektu.

Spółka poinformuje o faktycznym otrzymaniu ww. pomocy publicznej w osobnej informacji bieżącej.