Platforma zakupowa

Podpisanie zaktualizowanego listu intencyjnego z Forespo Poland S.A.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 46/2019 z dnia 16 września 2019 roku, Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu … zaktualizowanego listu intencyjnego („List”) z Forespo Poland S.A. („Forespo”), zwanych łącznie „Stronami”.

Przedmiotem Listu jest wyrażenie zainteresowania Spółki i Forespo transakcją obejmującą wydzierżawienie oraz zbycie przez Forespo na rzecz PKP CARGO (lub podmiotu wskazanego przez PKP CARGO) nieruchomości, maszyn i innych przedmiotów będących własnością Forespo, w tym części składników majątku przejętych od Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. („Transakcja”).

PKP CARGO jest zainteresowane Transakcją w celu wyremontowania części budynków dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna i rozpoczęcia na ww. terenie produkcji wagonów, potencjalnie we współpracy z partnerem.

Szczegółowy przedmiot najmu i sprzedaży będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy Spółką a Forespo. Strony negocjować będą model transakcji obejmujący dzierżawę oraz zakup przez PKP CARGO określonych aktywów. Realizacja Transakcji uzależniona jest od wyników negocjacji i od zawarcia ostatecznej umowy. Każda ze Stron ma prawo na dowolnym etapie odstąpić od negocjacji.

List wejdzie w życie po podpisaniu przez obie Strony i wygaśnie w dniu 30 kwietnia 2021 r. lub w dniu zawarcia przez Strony ostatecznej umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

List ma na celu wyrażenie jedynie zainteresowania stron Transakcją i nie tworzy żadnych zobowiązań w zakresie przeprowadzenia Transakcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.