Platforma zakupowa

Podpisanie umowy dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 19 lutego 2021 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy ramowej na świadczenie usług przewozu transportem kolejowym sprzętu wojskowego oraz personelu wojskowego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w komunikacji krajowej i międzynarodowej („Umowa”) ze Skarbem Państwa – 2. Regionalną Bazą Logistyczną w Warszawie („Zamawiający”).

Umowa została zawarta na okres 7 lat od dnia jej podpisania. Terminy i wielkość zamówień uzależnione będą od potrzeb jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a wykonanie usługi transportu kolejowego następować będzie na podstawie zawartych przez właściwe jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i Spółkę umów realizacyjnych.

Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego ani jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej obowiązku udzielania zamówień w ramach tej umowy.

Zgodnie z ogłoszeniem, maksymalna całkowita wartość zamówienia oszacowana została przez Zamawiającego na kwotę 1,1 mld zł netto (ok. 1,4 mld zł brutto).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR