Platforma zakupowa

Podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Wykonawca”) informuje o zawarciu w dniu 31 grudnia 2021 r. pięciu umów przewozowych pomiędzy PKP CARGO, a spółkami z Grupy PGE, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zamawiający”), których przedmiotem jest realizacja na rzecz Zamawiających przewozu transportem kolejowym węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 19,4 mln ton.

Zamawiający, z uwagi na konieczność dostosowania wielkości dostaw węgla lub sorbentów wapiennych do zmieniających się bieżących potrzeb, zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia ilości masy zleconej do przewozu maksymalnie o 20%, tj. do poziomu około 15,5 mln ton. Zmiana ilości masy towarowej w granicach określonych powyżej nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiających.

Umowy obowiązywać będą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 619,06 mln zł netto (761,44 mln zł brutto).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.