Platforma zakupowa

Podpisanie listu intencyjnego z PKP PLK S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK”) listu intencyjnego, którego przedmiotem jest wyrażenie zainteresowania przez PKP CARGO i PKP PLK podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od PKP CARGO 100% udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o. („CARGOTOR”).

Z uwagi na planowane w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycje infrastrukturalne, w które zaangażowane są zarówno CARGOTOR, jak i PKP PLK, Strony przewidują, że transakcja nabycia udziałów w CARGOTOR przez PKP PLK spowoduje efekt synergii w ramach realizacji ww. inwestycji.

Strony deklarują zakończenie negocjacji najpóźniej do końca czerwca 2022 roku.

List intencyjny nie tworzy zobowiązań.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.