Platforma zakupowa

Podpisanie listu intencyjnego

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Forespo Poland S.A. („Forespo”) listu intencyjnego.

Przedmiotem listu jest wyrażenie zainteresowania Spółki i Forespo transakcją obejmującą wydzierżawienie oraz zbycie przez Forespo na rzecz PKP CARGO (lub podmiotu wskazanego przez PKP CARGO) nieruchomości, maszyn i innych przedmiotów będących własnością Forespo, w tym części składników majątku przejętych od Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. („Transakcja”).

PKP CARGO jest zainteresowane Transakcją w celu wyremontowania części budynków dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna i rozpoczęcia na ww. terenie produkcji wagonów we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Wagonami Świdnica sp. z o.o.

Zgodnie z listem intencyjnym, do dnia 15 listopada 2019 r. PKP CARGO została przyznana wyłączność na prowadzenie z Forespo negocjacji w przedmiocie Transakcji.

List intencyjny wchodzi w życie z chwilą podpisania przez strony i pozostaje w mocy do dnia 15 listopada 2019 roku lub do dnia podpisania ostatecznej umowy, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Niniejszy list intencyjny ma na celu wyrażenie jedynie zainteresowania stron Transakcją i nie tworzy żadnych zobowiązań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR