Platforma zakupowa

Otrzymanie ostatniej transzy wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2020, nr 9/2020, nr 14/2020 oraz 18/2020, zawiadamia o powzięciu informacji dotyczącej przekazania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie trzeciej transzy dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”), w wysokości 34,14 mln zł.

Otrzymane środki odpowiadają jednej trzeciej całej kwoty, o którą wnioskowała Spółka (tj. 102,42 mln zł) i zarazem przypadają na trzeci – ostatni z trzech miesięcznych okresów objętych porozumieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 7 maja 2020 r.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne