Platforma zakupowa

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 18 kwietnia 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

 

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.