Platforma zakupowa

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez Pana Marcina Wojewódkę – p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

 

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.