Platforma zakupowa

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Pana Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze