Platforma zakupowa

Korekta prognoz wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. oraz Grupy PKP CARGO na rok 2018

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. „Publikacja prognozy wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. na rok 2018” oraz nr 13/2018 z dnia 7 maja 2018 r. „Publikacja prognozy wybranych danych Grupy PKP CARGO na rok 2018”, Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”), po przeanalizowaniu wyników finansowych Spółki za I półrocze 2018 r. oraz sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych, przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wybranych jednostkowych danych finansowych i operacyjnych dotyczących działalności PKP CARGO na rok 2018:

– przychody z działalności operacyjnej PKP CARGO wyniosą 3 914,5 mln PLN tj. wzrost o 1,6 mln PLN (+0,04%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

– zysk EBITDA PKP CARGO wyniesie 781,3 mln PLN, tj. wzrost o 117,7 mln PLN (+17,7%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

– zysk EBIT PKP CARGO wyniesie 337,3 mln PLN tj. wzrost o 133,3 mln PLN (+65,3%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

– zysk netto PKP CARGO wyniesie 269,9 mln PLN tj. wzrost o 109,1 mln PLN (+67,8%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

– nakłady inwestycyjne CAPEX wyniosą 878,5 mln PLN, tj. spadek o 139,1 mln PLN (-13,7%) w stosunku do poprzedniej prognozy.

Ponadto, w wyniku korekty prognozy Spółki, aktualizacji podlega również prognoza wybranych danych Grupy PKP CARGO na rok 2018 rok:

– zysk EBITDA Grupy PKP CARGO wyniesie 904,8 mln PLN, tj. wzrost o 126,1 mln PLN (+16,2%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

– przewieziona masa towarowa wyniesie 121,8 mln ton, tj. spadek o 4,1 mln ton (-3,2%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

– udział w polskim rynku przewozów wg pracy przewozowej wyniesie 49,7%, tj. spadek o 4,2 p.p. (-7,9%) w stosunku do poprzedniej prognozy.

W przypadku, gdy prognozowany poziom któregoś ze wskaźników będzie wykazywał znaczącą różnicę w stosunku do opublikowanych powyżej prognoz, Zarząd Spółki podejmie decyzję o korekcie prognozy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR