Platforma zakupowa

Kontynuacja rozmów w ramach sporu zbiorowego ze Związkami Zawodowymi działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali PKP CARGO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 7 marca 2022 roku Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku rokowań przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2022r. w ramach sporu zbiorowego z Organizacjami Związkowymi („Organizacje Związkowe”) będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.  nie zostało osiągnięte porozumienie i w konsekwencji,  stosownie do postanowień art. 9 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tj: Dz. U. z 2020 roku, poz. 123) („Ustawa”), został sporządzony protokół rozbieżności. Protokół przedstawia stanowiska obu Stron wobec postulatu zgłoszonego przez Organizacje Związkowe dotyczącego wdrożenia z dniem
1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń, o którym Spółka informowała w ww. raporcie.

Podpisanie ww. protokołu kończy rokowania, a spór zbiorowy, zgodnie z przepisami Ustawy, przechodzi w etap mediacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.