Platforma zakupowa

Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD – aktualizacja

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. MAR

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitenta”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2016 z dnia 5 maja 2016 r. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Ostrawie, na którym wierzyciele OKD A.S („OKD”, spółka prawa czeskiego, kontrahenta spółki zależnej Emitenta AWT a.s. („AWT”), wobec której ogłoszono niewypłacalności) podjęli decyzję o podjęciu procedury restrukturyzacji wobec spółki OKD, zgodnie z prawem czeskim.

Zgodnie z rejestrem zgłoszone w procesie wierzytelności wobec OKD zostały uznane w tym 462,9 mln Kc (73,0 mln Zł) wierzytelności należnych spółce AWT.

Dzisiejsza decyzja oznacza, że ​​OKD będzie kontynuować swoją działalność w ramach opracowanego planu restrukturyzacji, obejmującego miedzy innymi wygaszenie nierentownych kopalń. Podjęcie decyzji o upadłości OKD mógłby wpłynąć negatywnie na możliwość odzyskania należnych wierzytelności.

Spółka podejmuje odpowiednie kroki w celu ustalenia zasad procedury restrukturyzacji i jej konsekwencji dla ściągalności należności w świetle prawa czeskiego.

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.