Platforma zakupowa

Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD – aktualizacja

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2016 z dnia 5 maja 2016 r., nr 48/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. oraz nr 8/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., 24/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. informuje, że w dniu 12 października 2017 r. powziął od spółki zależnej Advanced World Transport a.s. („AWT”) informację, że 11 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Ostrawie przyjął plan restrukturyzacji („Plan”) OKD a.s. („OKD”, spółki prawa czeskiego, kontrahenta spółek zależnych Emitenta AWT oraz AWT Rekultivace a.s.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.