Platforma zakupowa

Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD – aktualizacja

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2016 z dnia 5 maja 2016 r., nr 48/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. oraz nr 8/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. otrzymał od spółki zależnej Advanced World Transport a.s. („AWT”) informację, że 24 sierpnia 2017 r. Zgromadzenie Wierzycieli OKD a.s. („OKD”, spółki prawa czeskiego, kontrahenta spółek zależnych Emitenta AWT oraz AWT Rekultivace a.s. („AWTR”)) przyjęło plan restrukturyzacji OKD („Plan”).

Przedstawiciele AWT i AWTR głosowali podczas Zgromadzenia Wierzycieli za przyjęciem Planu.

Przyjęcie Planu daje możliwość dalszej współpracy pomiędzy Grupą AWT a OKD, m. in. w zakresie świadczenia usług transportowych i prac rekultywacyjnych. Rozpoczęta restrukturyzacja zapobiegnie bankructwu OKD, przy założeniu stopniowego wygaszania dotychczasowej działalności OKD.

Plan będzie podlegał jeszcze zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.