Platforma zakupowa

Informacja o zawarciu odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, informuje o zawarciu odrębnych porozumień pomiędzy Pracodawcami (w rozumieniu przepisów prawa pracy i Regulaminu Organizacyjnego Spółki są nimi Centrala Spółki oraz 7 Zakładów Spółki) i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, uprawnionymi na podstawie art. 15g Ustawy Antykryzysowej („Porozumienia”).

Porozumienia wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Podpisanie powyższych Porozumień umożliwi Spółce ubieganie się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.