Platforma zakupowa

Informacja o wyniku rokowań przeprowadzonych w ramach sporu zbiorowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku oraz nr 37/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w przedmiocie podjętych ustaleń z Organizacjami Związkowymi Spółki PKP CARGO S.A., Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku rokowań przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2024 r. w ramach sporu zbiorowego z Organizacjami Związkowymi tj.: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP, Związek Zawodowy Administracji PKP, Międzyzakładowa Komisja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra” (dalej: „Organizacje Związkowe”) nie zostało osiągnięte porozumienie i w konsekwencji, stosownie do postanowień art. 9 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 123, „Ustawa”), został sporządzony protokół rozbieżności.

Protokół przedstawia stanowiska obu Stron wobec postulatu zgłoszonego przez Organizacje Związkowe dotyczącego wdrożenia z dniem 1 października 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w ramach rokowań w sporze zbiorowym.
Podpisanie ww. protokołu kończy rokowania, a spór zbiorowy, zgodnie z przepisami Ustawy, przechodzi w etap mediacji.