Platforma zakupowa

Informacja o wyniku aukcji elektronicznej w postępowaniu organizowanym przez ENEA Trading Sp. z o.o., działającej na rzecz i w imieniu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. na przewóz węgla transportem kolejowym z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2024 roku powziął informację iż w postępowaniu organizowanym przez ENEA Trading Sp. z o.o. na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o., w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej dotyczącej trzech zadań opiewających na łączny wolumen 9 mln ton PKP CARGO S.A. złożyło najlepsze oferty.

Łączna wartość ofert Spółki brutto : 138 397 000,00 PLN.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ww. oferty jako najkorzystniejszych Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Z uwagi na fakt, iż cena stanowi kluczowe kryterium wyboru oferty w przedmiotowym przetargu, Zarząd uznał, że wybór oferty PKP CARGO SA i podpisanie umowy jest wysoce prawdopodobne.