Platforma zakupowa

Informacja o wdrożeniu programu dobrowolnych odejść w PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 10 maja 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie wdrożenia modelu optymalizacji zatrudnienia w Spółce poprzez realizację Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”) oraz zaciągnięcia z tego tytułu zobowiązania pieniężnego do kwoty nie wyższej niż 19,7 mln zł.

Powyższa kwota zobowiązań zakłada, iż z PDO skorzysta około 250 pracowników Spółki.

Zapisy do PDO rozpoczną się 1 czerwca 2015 r i potrwają do 15 czerwca 2015 r. Warunkiem skorzystania z PDO przez pracownika jest uzyskanie zgody pracodawcy. Pracownicy, którzy przystąpią do PDO otrzymają potwierdzenie takiej zgody do 22 czerwca 2015 r. i przestaną być pracownikami Spółki od dnia 1 lipca 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).