Platforma zakupowa

Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 stycznia 2014 roku następujących zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi:

  1. zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Jakuba Karnowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki:
    1. 201 akcji PKP CARGO w dniu 13 stycznia 2014 r. po cenie 85,35 zł za każdą akcję, oraz
    2. 57 akcji PKP CARGO w dniu 14 stycznia 2014 r. po cenie 86,21 zł za każdą akcję.
  2. zawiadomienie dotyczące nabycia przez osobę blisko związaną z Panem Jakubem Karnowskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki 171 akcji PKP CARGO w dniu 14 stycznia 2014 r. po cenie 86,21 zł za każdą akcję.

We wszystkich zawiadomieniach poinformowano, iż do transakcji kupna doszło na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.